Študenti za boljši jutri na Univerzi na Primorskem

PETICIJA: Študenti za boljši jutri na Univerzi na Primorskem

 

Namen peticije

Je združiti študente Univerze na Primorskem (UP), da se borimo drug za drugega, za svoj prav, poskrbimo za enakost, solidarnost in pravičnost ter opozorimo na nezadovoljstva med nami. Študenti vseh fakultet UP izražamo nezadovoljstvo s trenutnim položajem in od vodstva UP zahtevamo:

 

1. enakopravno obravnavo vseh študentov na Univerzi na Primorskem, ne glede na študijski program, fakulteto in čas pričetka izvajanja študijskega programa.

UP ima sorazmerno malo študentov in bi lahko bistveno bolje poskrbela za kakovost izobraževanja in življenja študentov. V zadnjih letih ni bilo storjeno dovolj, da bi zagotovili nujno potrebne nove študentske postelje. Bivanje v tem okolju je drago in zato izjemno težko. Skrbi nas, da so novi in kakovostni programi neprepoznavni in neenakovredni, še več kot kaže za njih veljajo nepoštena merila razdeljevanja sredstev ministrstva, ki resno ogrožajo izvedbo. Predvsem nas skrbijo dolgoročne posledice takega odnosa vodstva UP glede na že znano dejstvo, da število študentov v zadnjih letih na UP pada. Vodstvo UP se mačehovsko obnaša do humanističnih študijskih programov, ki so obsojeni na ugašanje.

Ustrezni prostori, finančna sredstva, število učiteljev, število knjig in administrativno tehnična pomoč predstavljajo glavne dejavnike kakovosti študijskih programov. In ti so neenaki po študijskih programih. Tako obstajajo nenormalno velike razlike med članicami: tudi po 3x več m² na študenta; tudi po 2x več sredstev na študenta; tudi po 4x več študentov na učitelja ... Sploh pa ni razvidne vsaj strategije reševanja tega problema oziroma se te razlike še povečujejo.

Vsak študijski program ima svojo specifiko, težavnost, kompleksnost in za to potrebuje vsaj osnovne pogoje za naše izobraževanje. Študenti čutimo nezainteresiranost vodstva UP k uresničitvi teh pogojev študija (laboratoriji, oprema, učni pripomočki, čitalnice, telovadnice in igrišča, boljši pogoji kliničnih vaj in tako dalje) in menimo, da bi le-ti morali biti absolutna prioriteta.

Podeljevanje štipendij je sramotno ravnanje na UP, saj jih praviloma dosegajo le izbrani študijski programi in menimo, da temu ne sme in ne more biti tako.

 

2. takojšnje delovanje v smeri boljšega jutri.

UP stoji ob morju, na soncu, skratka v idiličnem okolju. A zgolj to ni dovolj. Zahtevamo, da zagotovite več študentskih postelj in enake pogoje in sredstva za vse študijske programe. Da vsem študentom omogočite enako kakovost študija. Vsi smo UP!

Želimo si več možnosti in priložnosti ter boljšega odnosa vodstva UP do okolja, medijev, skratka sveta v katerem živimo, da nas ne bo sram povedati, kje študiramo. Želimo si boljši jutri, čim manj vtikanja odvetnikov, vodstva UP in zaposlenih na UP v organiziranje, delovanje in predstavljanje študentskih združenj. Pustite nam, da se organiziramo kot želimo, da bo naš glas res naš, ne pa zmanipuliran.

 

Študentje Univerze na Primorskem


Študenti Univerze na Primorskem    Stopite v stik z avtorjem peticije

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Študenti Univerze na Primorskem to hand over my signature to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. To ensure you receive our emails, please add info@peticija.online to your address book or safe senders list.

Plačilo oglaševanja

We will advertise this petition to 3000 people.

Learn more...