Območje bivših Slavnikovih garaž naj se uredi v soglasju s prebivalci / L'area delle ex autorimesse della Slavnik va sistemata e riqualificata di comune accordo con gli abitanti

Komentarji

#405

Strinjam se, da mora MOK poskrbeti za odkup zemljišča, najprej poskrbeti za primerno okolico in velika igrišča tako za otroke iz vrtca, kot za otroke iz okoliša. Poleg tega potrebujejo starši tudi primerno parkirišče pred vrtcem, trenutno so 4 mesta...

Tjaša Ulčar Jesih (Pobegi, 2021-05-12)