Pobuda staršev za prenovo in vzdrževanje igrišča OŠ Vrhovci

Komentarji

#201

Ker je žalostno da se otroci morajo v popoldanskih urah družiti na drugih OŠ (nimamo enega igrala, klopi, koši, goli in mreže za odbojko so obrabljeni ali ne obstajajo več)

Kaja Weissenbach (Ljubljana, 2021-04-16)