Peticija za ohranitev Brkinov in za rešitev, ki bo dobra za vse!

Komentarji

#1

Poiščimo rešitev, ki bo dobra za vse!

Mario Benkoč (Divača, 2020-08-09)

#6

✊🏻🌿✊🏻

Anu Kahuna (Barka, 2020-08-09)

#8

...brez narave ni človeka. Obstajajo boljše rešitve za sobivanje z naravo kot pa to kar poskuša uveljavljat trenutna politika.

Breda Špacapan (Krško, 2020-08-09)

#11

Peticijo podpisuje, ker verjamem, da se lahko najde boljša rešitev za vse brez dodatnega uničevanja narave.

Emilija Kastelic (Materija , 2020-08-09)

#13

Sem za rešitve, ki so učinkovite, transparentne ter varujejo naravo in ljudi v največji možni meri.

Andraž Mozetič (Divača , 2020-08-09)

#21

Verjamem v rešitev, ki je dobra za vse!

Jasmina Klopčič (Barka, 2020-08-09)

#22

Ker vem, kako zelo občutljivi so vodni viri na tem območju

Manja Žiberna (Divača, 2020-08-09)

#27

Podpisujem, ker sem proti uničevanju narave in za boljše in cenejše rešitve, katere ne bodo imeli tako negativnega vpliva na življenje ljudi in na naravo.

Sandi Kruh (Kozina, 2020-08-09)

#49

Peticijo podpisujem, ker se ne strinjam s posegom, pri katerem je očitno, da je nesmiselen, in da so v ospredju interesi peščice, nikakor pa ni upoštevana degradacija življenjskega okolja v Brkinih, volja prebivalcev, pretok vode v potoku, ocena investicije, dolgoročne posledice takšnega posega ...

Katyush Manakai (Divača, 2020-08-09)

#72

Proti zajetju Padeža

Ana Prelc (Vareje 1, 2020-08-09)

#78

Verjamem, da boljša rešitev, kot nepovratno uničenje naravne dediščine in poseg v Naturo 2000, že obstaja in to je povezovanje vodovodnega omrežja.

Žana Boltin (Barka, 2020-08-09)

#79

Sem proti zajezitvam rek in potokov, saj s tem pregrobo posegamo v prostor.

Edo Žibrat (Maribor, 2020-08-09)

#89

ni nikakršne potrebe po uničevanju narave!

ANDREJ FISTER (Gradišče , 2020-08-09)

#110

Se ne strinjam z načinom reševanja problematike. Menim, da obstajajo okolju in ljudem prijaznejše alternative.

Petra Grželj Polh (Brezovica, 2020-08-10)

#117

Vsak poseg v naravo, še posebej obsežen, mora biti premišljen in obravnavati širše območje.
Vsak poseg v naravo mora biti SONARAVEN.

Ksenija Malia Leban (Nova Gorica, 2020-08-10)

#125

Za ohranitev naravne dediščine!

Tatjana Martun (Ljubljana, 2020-08-10)

#126

Se ne strinjam s predvidenim posegom v naravno okolje.

Mateja Urbančič (Barka, Divača, 2020-08-10)

#140

Podpisujem peticijo, ker se poseganja v naravo ne rešuje z drugim poseganjem v naravo.

Marija Logar (Ilirska Bistrica, 2020-08-10)

#151

ker menim, da so akumulacije rek in potokov izjemno škodljive za okolje, saj uničijo cele doline, naravne habitate in ekosisteme.

Martina Brglez (Ljubljana, 2020-08-10)

#155

Podpiram ohranitev neokrnjene narave na področju Brkinov in Vremske doline

Robert Magajna (Dolnje Vreme , 2020-08-10)

#167

Peticijo podpisujem, ker v celoti podpiram prizadevanja civilne iniciative »Ohranimo Brkine« in njenemu zelo argumentiranemu nasprotovanju nameram aktualne oblasti, ki želi z zajezitvijo potoka Suhorica ustvariti ogromno umetno jezero in s tem zagotoviti slovenski Istri dodaten vir pitne vode. Čeprav velika večina strokovnjakov predlaga združitev rižanskega, kraškega in ilirskobistriškega vodovoda kot optimalno rešitev za vse prizadete regije, si politično imenovani "strokovnjaki" obetajo od poleti plitve in presušene Suhorice (na sliki), da bo ustvarila novo Bohinjsko jezero (!). Poleg padavinskega stanja v Brkinih, ko v poletnih mesecih pade več padavin celo v Istri (!) in na Krasu (!), pa je zelo zgovoren že tudi pomen imena Suhorica "potok, ki ob suši presahne" in "nestalen potok, ki pridere le ob velikem dežju, nato pa se kmalu posuši" (prim. Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, str. 401; 2009). Brkine, najrevnejšo slovensko regijo, pa bi s tem nepremišljenim, diletantsko zasnovanim in škandaloznim vladnim predlogom prikrajšali za eno izmed redkih razvojnih priložnosti, za neokrnjeno in čudovito naravo in možnost sonaravnega razvoja. Okrasti se želi nam, Brkincem in Brkinkam, prihodnost in sploh možnost življenja v naši regiji!

Marko Dular (Topolc, 6250 Ilirska Bistrica, 2020-08-10)

#170

Ker obstajajo drugačne, okoljsko in finančno bistveno bolj sprejemljive možnosti.

Marko Zevnik (Barka, 2020-08-10)

#172

ker je nedopustno da nam uničijo tale kosček revnega domovanja!!!!

Mihael Tomažič (Huje, 2020-08-10)

#174

Želim da se narava ohranja za naslednje rodove

Peter Krebs (Postojna, 2020-08-10)

#180

Brkini so že itak zapostavljeni, nerazviti, nimajo enakih ravojnih moznosi in bi jih s tem še dodatno omejili. Zato je potrebno najti resitev v dogovoru z krajani teh vasi.

Miran Volk (Narin, 2020-08-10)

#182

Se ne strinjam z "rešitvijo" pristojnih organov.

Valbone Saliaj (Ljubljana, 2020-08-10)

#184

Zaradi zaščite Brkinov in Vremske doline.

Matej Gams (Jagodje, 2020-08-10)

#187

Podpiram Brkince v njihovem trudu za ohranjanje življenja v teh krajih,ki ni lahko.

Lilijana Kapelj-Gorup (Gornja Košana, 2020-08-10)

#189

Peticijo podpisujem, ker projekt akumulacije Suhorce oziroma Padeža preveč posega v Brkine, v naravo ter še posebej v mikroklimo Brkinov.

Tanja Avsec (Košana, 2020-08-10)

#192

Narava je neprecenljiva in nenadomestljiva, vsak večji poseg bi moral bit s tresočo roko in trikrat prespati odločitev.

Rok Ščuka (1000, 2020-08-10)

#198

Je ze vse navedeno zakaj.

Mirjam Frankovic Franetic (Divaca, 2020-08-11)Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...