Nova učbeniška politika

Komentarji

#13

Podpisujem, ker se mi predlog ne zdi v redu in ker mi ni všeč, da se vse o izobraževanju v Sloveniji odloča mimo nas, učiteljev.

(Šentjernej, 2017-04-10)

#38

Svoje delo skrbnice opravljam že več let povsem brezplačno, doživljam ga pa kot veliko dodatno obremenitev tako fizično kot psihično. Moje delo je vse kar v pravilniku piše: "... šola poskrbi ... šola pripravi ... šola vodi ...", Gre za vsaj 20% povečan obseg dela (skrbim za dva učbeniška sklada na dveh šolah - povsem ločenih) sočasno.

(Trbovlje, 2017-04-11)

#68

Predlog novega pravilnika je tako zgrešen, da je mene sram namesto tistih, ki so ga spisali. Jih prisrčno vabim k sebi junija ali konec avgusta.

(Slovenj Gradec, 2017-04-12)

#92

...ker morajo imeti vsi otroci enake možnosti

(Maribor, 2017-04-18)