Razkrijmo bancno luknjo v celoti

Z razkritjem rezultatov stresnih testov je nastopil čas očiščenja slovenskih bank vseh slabih naložb in predvsem čas, ko je potrebno povedati javnosti, kdo so tisti, ki jim je uspelo nekoč eno najmanj zadolženih evropskih držav spremeniti v skupnost več ali manj revnih ljudi. Z dnem dokapitalizacije slovenskih bank je nastala nova "luknja" in v njej se nahaja ogromno število nelikvidnih gospodarskih družb in plačilno nesposobnih državljank in državljanov, ki po dokapitalizaciji bank ne izpolnjujejo več kriterijev za kreditiranje. Ker bo stroške zadolževanja za reševanje bank vsekakor potrebno vrniti z ogromnimi obrestmi s to peticijo poskušamo akterjem slovenske politike povedati predvsem naslednje:

1. Ne glede na tajnost bančnih podatkov je potrebno v prvi fazi razkriti vse kar je povezano z podeljevanjem slabih kreditov, vključno z imeni in priimki tako kreditojemalcev kot kreditodajalcev in pooblaščencev. Ker je breme odplačevanja teh rabot na ramenih davkoplačevalcev, potem je pošteno, da le-ti vedo kaj in zakaj to plačujejo. Če je za to dejanje potrebna sprememba zakonodaje potem je to dolžnost aktualne politike da upraviči nacionalni interes, ki ga tako rada zagovarja.

2. Ne glede na tajnost bančnih podatkov je potrebno v drugi fazi razkriti zakaj so se krediti podeljevali izven uveljavljenih določil kreditiranja prebivalstva in gospodarskih družb ter samostojnih podjetnikov. Ni pošteno da so davkoplačevalke in davkoplačevalci hodili na banke z svežnji dokumentacije ob vlogi za najetje kreditov skupaj z dokazili o zavarovanju, na drugi strani pa je bil za nekoga dovolj telefonski klic in transakcija je bila izvršena. V teh primerih je potrebno javnost seznaniti z imeni in priimki tistih, ki so na tak način zlorabili pravila in postopke in zaupanje ljudi, ki jih sedaj obremenjujejo stroški takih anomalij.

3. Ugotoviti je potrebno objektivno in subjektivno odgovornost nadzornikov uprav vseh slovenskih bank, članov kreditnih odborov in predvsem odgovornost regulatorja finančnega trga Banko Slovenije. Slovenska javnost ima pravico izvedeti imena in priimke tistih, ki so imeli v rokah škarje in platno in so na osnovi svojih podeljenih pristojnosti bili dolžni ravnati v skladu z zakonodajo in kot dobri gospodarji v interesu državljank in državljanov te države, pa očitno tega niso storili. Še več, zavajali so nas z izjavami, da so naše banke stabilne in da v bistvu ni z njimi nič narobe in s tem posredno in neposredno prikrivali rabote, ki so se znotraj tega sistema dogajale.

4. Na aktualni politiki je odgovornost, da sprejme vse potrebne zakonske in podzakonske akte s katerimi bo organom pregona omogočila izvedbo vseh preiskovalnih postopkov na način pri katerem bo zagotovljen predvsem nacionalni interes in pravna in socialna varnost nič krivega naroda, ki se opoteka pod bremeni, ki mu jih je naložila manjšina, ki se je okoristila skozi proces ropanja slovenskih bank

5. Preprečiti je potrebno, da bi tisti, ki so se okoristili z bančnimi rabotami in so ta denar varno skrili v raznih davčnih oazah širom po svetu, jutri nastopili kot skrivnosti vlagatelji v odkupu slabih terjatev bank in tako na poceni način pridobili premoženje z javnim denarjem. To dejanje smo imeli priložnost videti v prvi fazi privatizacije v devetdesetih letih, ko so propadli gospodarski giganti in so na pepelu le-teh nastale gospodarske družbe katerih lastniki so bili tisti, ki so matično družbo načrtno izčrpavali.

 

Ta stran nima še nima ocene