Predlog interventnih ukrepov za podoktorske raziskovalce nosilce temeljnih in aplikativnih podoktorskih projektov odobrenih za financiranje v koledarskih letih 2019 in 2020, ki jih financira ARRS

*Prosimo, da so podpisniki peticije podoktorski raziskovalci. Ostalim se zahvaljujemo za moralno podporo.

*Besedilo peticije je osnutek dopisa, ki bo predvidoma junija 2021 naslovljen na MIZŠ in ARRS v imenu podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev. S peticijo želimo preveriti podporo čim širšega kroga podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev predlaganemu dopisu.

*Želimo poudariti, da so raziskovalci nosilci podoktorskih temeljnih in aplikativnih projektov s podpisom podprli pobudo, vendar se bo vsak posameznik zase odločil ali bo za podaljšanje projekta zaprosil.

 

Podoktorski raziskovalci oziroma nosilci temeljnih in aplikativnih podoktorskih projektov, katerih podoktorsko usposabljanje financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, naslavljamo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije predloge za interventne ukrepe zaradi posledic pandemije COVID-19 na naše delo.

Do sedaj sta bila sprejeta dva interventna ukrepa, ki se nanašata na status in delo mladih raziskovalcev. Pandemija namreč upočasnjuje raziskovalno delo vseh generacij raziskovalcev in raziskovalk in sicer tako doktorskih študentov kot tudi podoktorskih raziskovalcev, ter mladih in izkušenih doktorjev znanosti. V zvezi s statusom podoktorskih raziskovalcev in pandemijo do sedaj ni bilo določenih nobenih interventnih ukrepov, vendar so omejitve zaradi pandemije močno vplivale tudi na izvajanje našega dela in posledično onemogočile pravočasno izvajanje projektov ter doseganje ciljev, ki so bili načrtovani pri sami prijavi projektov. Naše delo je močno prizadeto.

Tako se podoktorski raziskovalci, ki smo nosilci temeljnih in aplikativnih podoktorskih projektov, pridružujemo pobudam za pomoč znanosti v teh kriznih časih in se na vas obračamo s sledečimi predlogi za omilitev posledic pandemije COVID-19 na raziskovalno delo podoktorskih raziskovalcev:

PREDLOG 1: Podoktorskim raziskovalcem, katerih usposabljanje financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in ki se jim rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti za zaključek usposabljanja (uradni zaključek projekta) izteče v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2022, se rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša za eno leto.

OBRAZLOŽITEV: Podoktorski projekti financirani s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije trajajo 2 leti. Nemoteno in učinkovito raziskovalno delo v tem času je nujno potrebno in ključno za uspešen zaključek projekta oziroma pridobitev rezultatov. Osebe, ki so v času pandemije v prvem ali drugem letu podoktorskega usposabljanja, so bile prikrajšane za več kot leto dni neoviranega raziskovalnega dela. Poleg tega mnogim podoktorskim raziskovalcem domače okolje iz različnih razlogov ni omogočalo enako učinkovitega delovnega okolja kot službeni prostori.

Zaradi omejenega delovanja ali zaprtja knjižnic, čitalnic, arhivov, omejenega dostopa do laboratorijev, močno podaljšani roki dobave reagentov in onemogočenega izvajanja terenskega oziroma eksperimentalnega dela smo mnogi podoktorski raziskovalci soočeni z obsežno zamudo pri svojem raziskovalnem delu. Ukrepi omejitev gibanja na občine, skrajno oteženo prehajanje državnih meja ter ukinitev javnega prometa so mnogim podoktorskim raziskovalcem onemogočili ali izredno otežili potovanja v druge regije, občine in države, kjer se nahaja gradivo, ki ga nujno potrebujejo za svojo raziskavo. Zaradi omejene možnosti potovanj so bile mednarodne znanstvene in strokovne konference odpovedane ali izvedene na daljavo, kar ne omogoča tako učinkovite diseminacije znanstvenih rezultatov in navezovanja stikov kot, če bi bile le-te izvedene v živo. Pridobivanje empiričnih podatkov in mreženje s kolegi raziskovalci sta  namreč ključna pri izvajanju samostojnega raziskovalnega dela in pridobivanju znanstveno trdnih rezultatov, zato poudarjamo, da omejitveni ukrepi še posebej vplivajo na podoktorske raziskovalce, ki so na začetku svoje znanstvene kariere.

Zato po vzoru 137. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6) predlagamo, da se podoktorskim raziskovalcem, ki so sklenili svoje pogodbe v letu 2019 ali 2020, rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti podaljša za eno leto.

PREDLOG 2: Pri usposabljanju podoktorskih raziskovalcev, ki se jim financiranje zaključi leta 2021 ali 2022 in še niso izpolnili pogodbenih obveznosti, ter so jim zaradi okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, ostala neporabljena materialna in investicijska sredstva, se ta sredstva lahko v letu 2021 in 2022 oziroma do datuma zaključka projekta porabi tudi za financiranje plač podoktorskega raziskovalca. Navedeno velja tudi v obdobju podaljšanja oziroma do porabe sredstev.

OBRAZLOŽITEV: V času pandemije je celotnemu raziskovalnemu sektorju onemogočeno smiselno porabljanje materialnih sredstev (dobava reagentov je bistveno daljša, raziskovalno delo se izvaja z upočasnjeno dinamiko, onemogočena so službena potovanja in terensko delo, odpovedane so bile številne konference, simpoziji, delavnice v Sloveniji in tujini itd.). Zato je v letu 2020 ostalo neporabljenih veliko materialnih sredstev (tudi po več tisoč evrov), ki so namenjena strokovnemu razvoju podoktorskih raziskovalcev. Del tega se je pretočilo v investicijska sredstva. Izpostavljamo tudi stisko tistih podoktorskih raziskovalk in raziskovalcev, ki so hkrati tudi starši, saj je zaprtje vrtcev in šol bistveno upočasnilo njihovo raziskovalno delo. Zaradi oviranega raziskovalnega dela v času pandemije in posledičnega kasnejšega zaključka podoktorskega usposabljanja bomo po koncu financiranja mnogi podoktorski raziskovalci ostali brez dohodkov in brez možnosti nadaljevanja zaposlitve v slovenskih raziskovalnih organizacijah.

Ker ni pričakovati, da bomo v letu 2021 oziroma 2022 z dvakratno intenzivnostjo porabili materialna sredstva in tako v enem letu ustvarili dvoletne materialne stroške, je neporabljena materialna sredstva in morebitna neizkoriščena investicijska sredstva smiselno pretvoriti v plače. S tem ukrepom Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije nima dodatnih stroškov, saj so sredstva za podoktorske projekte že bila dodeljena s sprejetjem podoktorskih projektov za financiranje v letih 2019 in 2020.

Podpišite peticijo

S podpisom soglašam, da bo Ivana Jovcevska lahko videl vse informacije, ki jih navedem v tem obrazcu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.

Vašega e-poštnega naslova ne bomo javno prikazali na spletu.


Da(da, jaz) dajem soglasje za obdelavo podatkov, ki jih posredujem v tem obrazcu, za naslednje namene:
Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...