Poziv slovenskih umetnikov k ustanovitvi 4. programa nacionalne TV, programa za umetnost in izobraževanje

POZIV SLOVENSKIH UMETNIKOV K USTANOVITVI 4. PROGRAMA NACIONALNE TV, PROGRAMA ZA UMETNOST IN IZOBRAŽEVANJE  

Spoštovani predstavnice in predstavniki ljudstva v slovenskem parlamentu, spoštovani predsednik slovenske vlade g. Janez Janša, spoštovane ministrice in ministri, spoštovani minister za kulturo dr. Vasko Simoniti!  

Slovenska nacionalna televizija je v želji in nuji konkurirati drugim, komercialnim medijem kulturnoumetniške vsebine v zadnjih desetletjih vse bolj izrivala na obrobje svojih programskih shem. V zadnjih 18 letih se je za 38% skrčil delež predvajanih dokumentarnih, igranih (filmi, drame in nanizanke), kulturnoumetniških, izobraževalnih, otroških, mladinskih in glasbenih programov, lastna produkcija teh vsebin pa še bolj. S tem, da vse manj produciramo in gledamo premierne domače vsebine, ne odganjamo le številnih vrhunskih ustvarjalcev, ki nimajo pogojev za delo pri nas in zato množično odhajajo v tujino, ampak smo osiromašili predvsem sebe, saj smo se (ne)prostovoljno prelevili v pohlevne potrošnike tujih, večinoma komercialnih licenčnih vsebin.  

Številni primeri dobre prakse v Evropi dokazujejo, da obstaja širok interes za vsebine s težo, kvaliteto in izobraževalnim potencialom, neonesnažene z oglaševanjem in namenjene boljšemu razumevanju nas samih in sveta okoli nas. Relativno visoka gledanost in vplivnost programov kot so Arte, Kunstkanaal, France 2, 3-Sat ali 3. program HTV jasno kažejo, da gre razumeti kulturne vsebine, filmsko in dokumentaristično umetnost, kvalitetne vsebine za otroke in mladino kot  naložbo v prihodnost naše družbe. Gre za vsebine, ki ne prodajajo in umsko ne uspavajo, marveč intelektualno in emocionalno vzgajajo, oblikujejo in širijo obzorja našega duha.  

V luči nedavne razprave o bodočnosti javne televizije je bilo zapisanega marsikaj. Če se nam zdi, da gre na strani medijev za krčevito obrambo obstoječega stanja, se na drugi strani rojevajo novi “koncepti”. Ti bi utegnili še bolj finančno oslabiti javno televizijo in velik del tako imenovanih kreativnih industrij, ki so tesno povezane ali celo odvisne od vložkov avdiovizualnih medijev, kar bi povzročilo popolno ustavitev lastne produkcije kulturnih, umetniških, igranih, izobraževalnih in podobnih produkcijsko zahtevnejših nekomercialnih programskih vsebin. 

Spodaj podpisani pozivamo, da razmislek o bodočnosti naše nacionalne, javne radiotelevizije gre v smeri iskanja odgovora na vprašanje, kaj je njeno poslanstvo, kaj so presežki, kaj širša družbena in duhovna dodana vrednost in posledično katerih vsebin ne bi smelo umanjkati v njenih sporedih. Vprašajmo se, kakšno javno televizijo si res želimo zase in za svoje otroke in mladino?  

Spodaj podpisani ustvarjalke in ustvarjalci si želimo VEČ samostojne produkcije kvalitetnih kulturnoumetniških in izobraževalnih vsebin v slovenskem jeziku, ki so bile v preteklosti  izrinjene iz programskih shem nacionalne RTV. Želimo si več kvalitetnih vsebin, katerih obseg in obstoj ne sme biti odvisen samo od števila gledalcev in komercialnih interesov. Poleg kvalitetnega in uravnoteženega informiranja prav v lastni in izvirni produkciji umetniških in izobraževalnih vsebin prepoznavamo osrednje poslanstvo in temelj za obstoj nacionalne televizije. Javno televizijo pa razumemo kot potencialno močan generator razvoja avdiovizualnih kreativnih industrij in ključen medij za vidnost in razvoj slovenske kulture.   

Vas, ki smo vas izvolili in v vaše roke položili vzvode moči in sredstva državnega proračuna, pozivamo k ustanovitvi in ustreznem dodatnem financiranju novega, 4. programa nacionalne TV, programa za umetnost in izobraževanje.  

Želimo si program, ki umetniških in kreativnih vsebin ne bo omejeval na golo novičarstvo, ki bo prinašal kvalitetno filmsko in dokumentarno domačo in tujo produkcijo, kvalitetne vsebine za otroke in mlade, ki bo gradil inovativne formate in ne bo merjen z merili komerciale in trga.  

Apeliramo, da do novega programa in dodatnih vsebin NE pride na račun obstoječih, marveč z dodatnim namenskim financiranjem.   Obenem predlagamo, da bi skladno z decentralizacijo in aktualnim iskanjem upravičenosti obstoja regionalnih centrov, bili glavni produkcijski enoti 4. umetniško-izobraževalnega programa nacionalne televizije v Mariboru in v Kopru.  

Smo majhna država na prepihu kultur z velikimi umetniškimi in kreativnimi potenciali. Osvobodite jih! Zdaj! Za njihov razcvet ne zadostujejo popravki starega, marveč nove premišljene in obenem daljnovidne poteze. Vpišite se v zgodovino države kot odločevalci, ki so dejansko premaknili stvari na bolje in nam v vse pomembnejšem svetu medijev dali možnost kvalitetne kulturnoumetniške in izobraževalne produkcije in izbire, takšne, ki nam manjka!  

S spoštovanjem,  

Aleš Šteger, pesnik (predlagatelj)

sopodpisniki (po abecednem vrstnem redu):

Kozma Ahačič, raziskovalec in pisec

Vasko Atanasovski, glasbenik

Esad Babačič, pesnik

Gabriela Babnik Ouattara, pisateljica

Varja Balžalorsky Antić, pesnica

Aleksander Bassin, likovni kritik

Boris Bizjak, glasbenik

Tomaž Brejc, umetnostni zgodovinar

Andrej Brumen Čop, slikar

Andrej Brvar, pesnik

Violeta Bulc, kustosinja ekocivilizacije

Ivica Buljan, režiser

Jan Cvitkovič, režiser

Robert Černelč, slikar in režiser

Sandi Červek, slikar

Milan Dekleva, pesnik

Mitja Ficko, slikar

Dušan Fišer, slikar

Cvetka Florentina Lipuš, pesnica

Domen Fras, grafični oblikovalec

Jože Fürst, dirigent

Gabriela Gaal, prevajalka

Petja Grafenauer, umetnostna zgodovinarka

Tjaša Griessler Bulc, pedagoginja in raziskovalka

Nadja Gnamuš, umetnostna teoretičarka

Nika Gorič, glasbenica

Miha Hočevar, režiser

Jan Jagodič, grafični oblikovalec

Ljoba Jenče, umetnica

Barbara Jernejčič Fürst, mezzosopranistka

Klarisa Jovanović, pesnica in glasbenica

Luka Juhart, glasbenik

Stojan Kerbler, fotograf

Jurij Kobe, arhitekt

Marko Kocjan - Emkej, glasbenik

Dean Komel, filozof

Miklavž Komelj, pesnik

Aljaž Koprivnikar, pesnik

Dejan Kos, nemcist

Mojca Kranjc, prevajalka

Peter Krečič, umetnostni zgodovinar

Vlado Kreslin, glasbenik

Špela Kuhar, arhitektka

Aldo Kumar, skladatelj

Klemen Leben, glasbenik

Igor Leonardi, glasbenik

Uroš Lobnik, arhitekt

Jernej Lorenci, režiser

Polona Lovšin, ilustratorka

Matjaž Lunaček, psihiater in pisatelj

Izar Lunaček, stripar

Vita Maurič, glasbenica

Andrej Medved, pesnik in kritik

Saša Mihelčič, igralka

Vesna Mikolič, jezikoslovka, univerzitetna profesorica

Miran Možina, psihiater in psihoterapevt

Boštjan Nipič - Nipke, glasbenik

Saša Pavček, igralka

Maja Petrović-Šteger, antropologinja

Metod Pevec, režiser

Miha Pintarič, pisatelj in univerzitetni profesor

Primož Pirnat, igralec

Živa Ploj Peršuh, dirigentka

Matjaž Počivavšek, kipar

Robert Potokar, arhitekt

Arjan Pregl, slikar

Oto Rimele, slikar

Uroš Rojko, skladatelj

Igor Saksida, slavist

Mojca Smerdu, kiparka

Marko Sosič, književnik in režiser

Leon Stefanija, muzikolog

Tomaž Svete, skladatelj in dirigent

Dušan Šarotar, pisatelj

Karmina Šilec, dirigentka

Rok Trkaj, reper

Jure Tori, glasbenik

Roman Uranjek, umetnik

Brina Vogelnik, glasbenica

Vesna Vuk Godina, antropologinja

Ira Zorko, arhitekt

Marko Zupan, glasbenik

Vlado Žabot, pisatelj

Vito Žuraj, skladatelj

Robert Waltl, igralec in režiser,

Maja Weiss, režiserka 

...

POSLANO: poslancem DZ Republike Slovenije vladi Republike Slovenije generalnemu direktorju RTV Slovenija, direktorici TV Slovenija in programskemu svetu RTV Slovenija medijem

Podpišite peticijo

S podpisom dovolim Aleš Šteger, da moj podpis izroči tistim, ki so pooblaščeni za to zadevo.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. Da bi zagotovili prejemanje naših elektronskih sporočil, dodajte info@peticija.online v svoj imenik ali seznam varnih pošiljateljev.

Upoštevajte, da svojega podpisa ne morete potrditi z odgovorom na to sporočilo.

Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...