PETICIJA PROTI predlogu Državnega prostorskega načrta za ŠIRITEV LETALIŠČA Edvarda Rusjana Maribor

Dovolj! NOČEMO TAKŠNEGA LETALIŠČA !!

Ne damo več svojih najboljših kmetijskih zemljišč in gozdov! Ne dovolimo onesnaženja zraka in pitne vode! Zdravje naših otrok ni naprodaj!

S peticijo želimo opozoriti na negativne vplive na okolje, ki bi jih širitev letališča z napovedjo logističnega centra za tovorni in poštni promet pomenila za to ožje vodovarstveno območje, ki bi lahko zaradi dolgoročnih ciljev investitorja izgubilo svoj zavarovan status, z njo želimo preprečiti:

-        odvzem več kot 200 h najboljših kmetijskih zemljišč,

-        poseka 6h gozda,

-        dodaten vnos emisij hrupa in onesnaženja zraka, itd.

Javnosti niso bili predstavljeni nobeni učinkoviti ukrepi za preprečevanje ali zmanjšanja škodljivih vplivov -  najbližji stanovalci so od nameravane podaljšane vzletno pristajalne steze oddaljeni manj kot 300m in od rezervoarjev za letalsko gorivo jih loči le avtocesta.

Gre za rezervoarje, ki jih je na tem območju PREPOVEDANO POSTAVLJATI!

Predlagani DPN zavestno in namerno posega v pravico do vode, saj se za izpolnitev investitorjeve želje po ciljnih količinah tovora in prometa, pogojuje sprememba zakonodaje, ki ureja vodovarstvena območja. 395 tisoč ton tovora do leta 2070 je nepredstavljivo - prevoz 50 tisoč ton tovora letno je več kot ga imajo letališče Ljubljana, Graz in Zagreb skupaj!

Širitev letališča ni potrebna in ni ekonomsko smotrna!

Gre za našo vas, našo mesto, našo regijo in našo državo! Gre za našo lastnino državnega pomena in pravico do čistega zraka in pitne vodo, ki pripada vsem!

Jasno in glasno povejmo, da je DOVOLJ! Nočemo takšnega letališča!

Ne damo več svojih najboljših kmetijskih zemljišč in gozdov! Ne dovolimo onesnaževanje zraka in pitne vode! Ne dovolimo izgubo naše infrastrukture na račun tujih vlagateljev! Zdravje naših otrok ni naprodaj!

Ministrstvo za okolje in prostor je prejelo preko 140 pripomb posameznikov (tako posamezne pripombe, kot sopodpisniki posameznih dokumentov in po pooblastilu odvetnika). Pripombe in predloge je poslalo tudi 11 društev in drugih organizacij ter 5 občin.

Peticija teče dalje - vsak glas šteje !!!

Podpišite peticijo

By signing, I authorize Martina to hand over my signature to those who have power on this issue.


ALI

Prejeli boste elektronsko sporočilo s povezavo za potrjevanje podpisa peticije. To ensure you receive our emails, please add info@peticija.online to your address book or safe senders list.

Plačilo oglaševanja

We will advertise this petition to 3000 people.