PCT POGOJ - UKINITEV V VSEH STORITVAH

predlagam, da se povsod ukine POGOJ PCT, ker gre za neustaven ukrep, ker ODLOK ni ZAKON. kdo vse lahko preverja moje zdravstvevno stanje, je razloženo v:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281

 

1.)ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH( 26.člen – privolitev )

2.) ZAKON o VARSTVU OSEBNIH PODATKOV( 93. člen - kršitev določb o zavarovanju osebnih podatkov )