Najbolj priljubljene peticije v letu 2013 - Sierra Leone

Ves čas | 24 ur | 7 dni | 30 dni | Zadnji mesec | 12 mesecev | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Zastonj LPP v Mestni Občini Ljubljana

  Bodimo realni, mesto zdaj pobere ogromno denarja iz naslova parkirnih mest, saj je praktično celotno ljubljansko območje prepredeno s plačljivimi parkirnimi mesti, zastonjskih pa praktično ni več. In če se gremo nek trajnostni razvoj, je edino smiselno da se meščanom, ko jim nekaj vzameš (prost dostop z avtomobilom kamorkoli v mestu) nadomestiš z drugim (prost dostop z LPP kamorkoli v mestu).ni pošteno da pobirajo pakirnine za vsak centimeter parkirnih površin, obenem pa še dvigujejo cene LPP

Ustvarjeno: 2013-06-23

Časovno obdobje Vse države Slovenija
Ves čas 24 23
2013 21 21

VOLUNTERSKA POLITIKA RS

Pličaničje pred časom izjavil, da ne moremo enačiti pripravništvo iz dela involunterskega pripravništva, ker da  pripravništvo v skladu z Zakonom odelovnih razmerjih mora biti plačano z vsemi stroški, ki pripadajo (malica, prevoz), saj neko podjetje "tega" delavcapotrebuje. VOLUNTERSKO pripravništvo pa je nekaj čisto drugega! To je praksa,ki ti omogoča opravljanje strokovnega izpita in ni nujno da ostaneš na delovnemmestu v tej organizaciji! Dejstvo je, da Slovenija potrebuje zrelo in transpare

Ustvarjeno: 2013-09-29

Časovno obdobje Vse države Slovenija
Ves čas 20 20
2013 20 20

Tvegano šolanje tujih pilotov nad Mariborom

Letalisce Maribor proizvaja veliko izgubo in trosi davkoplacevalski denar. V zadnjih letih imamo zelo tvegano letenje tujih kompanij, ki letijo zelo nizko, med 3 in 4 zavojem solskega kroga tudi izpod 300m. Opravljajo vse postopke v sili, tut letenje na enem motorju inp. Kar se to dogaja med najbolj gosto naseljenimi podrocji mesta, je to nepotrebno obremenjevanje z potencijalnim tveganjem in predlagamo to letenje preprecit.

Ustvarjeno: 2013-09-13

Časovno obdobje Vse države Slovenija
Ves čas 20 20
2013 20 20

PROTI UGAŠANJU JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA

Občinska uprava Slovenska Bistrica pripravlja Odlok o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica, s katerim namerava ustvariti pravno podlago za do sedaj samovoljno izklapljanje luči v nočnem času. Do izklapljanja luči prihaja zaradi t.i. VARČEVANJA, od katerega korist ima zasebni koncesionar, plačnik OBČAN pa TEMO, s tem pa ZMANJŠANO PROMETNO in SPLOŠNO VARNOST ! Direktiva EU in Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja dovoljuje letno porabo električne energije za javno raz

Ustvarjeno: 2012-12-19

Časovno obdobje Vse države Slovenija
Ves čas 151 151
2013 19 19

Za ponovno pravično vrednotenje nepremičnin

Zahtevamo ponovno pravično vrednotenje nepremičnin. Za vrednotenje nepremičnin, ki je podlaga za odmero nepremičninskega davka, smo v Sloveniji porabili preko 60 milijonov evrov. Zatorej naj ti popisovalci in uradniki, ki so sodelovali pri popisu, ponovno pravično popišejo nepremičnine, saj so za svoje delo bili pravično nagrajeni, kot vemo pa popis ni bil pravilno narejen. Nekatere nepremičnine raznih tajkunov so bile podcenjene, druge nepremičnine običajnih državljanov republike Slovenije so b

Ustvarjeno: 2013-11-25

Časovno obdobje Vse države Slovenija
Ves čas 19 17
2013 17 15

Tudi cerkev naj plača davek na nepremičnine (na sakralne objekte)

Vlada je dne 17.10.2013 sprejela zakon o davku na nepremičnine in v njem izzvzela plačevanje davka na sakralne objekte. Davek morajo plačati kmetje, upokojenci, brezposelni, prostovoljna gasilska društva itd., cerkev pa ne. Podpiši peticijo, če se s tem ne strinjaš in želiš, da tudi cerkev plačuje davek na nepremičnine na sakralne objekte.

Ustvarjeno: 2013-10-17

Časovno obdobje Vse države Slovenija
Ves čas 33 32
2013 17 17

peticija proti objavljanju slik v speedo kopalkah!

Dovolj imamo takih slik katere nam povzročajo večne travme !!! tega je dovolj... za primer dam sliko: http://prntscr.com/1vgwg3

Ustvarjeno: 2013-10-05

Časovno obdobje Vse države Slovenija
Ves čas 17 17
2013 17 17

Omejitev financiranja političnih strank iz državnega proračuna

Pozivam vse svobodno in istomisleče sodržavljane Republike Slovenije, da se mi pridružijo kot sopodpisniki peticije o zahtevi po omejitvi financiranja političnih strank iz državnega proračuna. Glede na kaotično finančno stanje države in obenem brezmejni domišljiji parlamentarnih strank pri iskanju vedno novih načinov MOLZENJA ˇrajeˇ, v strahu, da pri sebi ne bi rabili varčevat, sem mnenja, da je napočil trenutek, ko jim moramo dati jasno vedeti kje so meje. Z vso odgovornostjo si upam trditi, da

Ustvarjeno: 2013-09-26

Časovno obdobje Vse države Slovenija
Ves čas 19 19
2013 17 17

Peticija za popoldansko varstvo otrok v Grosupljem

Pozdravljeni starši majhnih otrok iz Grosupljega! Verjetno se vas je kar nekaj vprašalo, kam dati otroka v varstvo ko delamo popoldan, saj nimamo vsi na voljo babic in dedkov, javni vrtec pa je odprt le do 16.30 ure. Pomagamo si z zasebnim varstvom, ki pa je za naše plače drago in se zavoljo tega le težko prebijemo čez mesec. Naš kraj se razvija v vseh smereh, med drugim smo dobili nove trgovine, kot je Špar, Hofer... Z njimi smo dobili nova delovna mesta, kar je zelo dobrodošlo. Vemo pa da imam

Ustvarjeno: 2013-10-13

Časovno obdobje Vse države Slovenija
Ves čas 17 17
2013 16 16

PETICIJA PROTI RUŠITVI OBSTOJEČEGA OBJEKTA MČ KOROŠKA VRATA

PETICIJA PROTI RUŠITVI OBSTOJEČEGA OBJEKTA MČ KOROŠKA VRATA S to peticijo nasprotujemo načrtom vodstva MČ Koroška vrata o rušitvi obstoječega objekta in izvedbi gradnje novega objekta MČ Koroška vrata. Obstoječi objekt je potreben energetske obnove v smislu zagotavljanja kriterijev učinkovite rabe energije, vendar ga zato ni potrebno porušiti. Predlagamo, da se objekt energetsko obnovi preko razpisov ministrstev vlade Republike Slovenije, za kar je potrebno le sofinanciranje manjšega deleža inve

Ustvarjeno: 2013-08-26

Časovno obdobje Vse države Slovenija
Ves čas 16 16
2013 16 16