Za nadaljevanje moratorija na 5g v Sloveniji zaradi raziskav o vplivih na zdravje

Stopite v stik z avtorjem peticije

Odgovor zainteresirane javnosti na poziv predlog Strategije upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom za obdobje 2021-2023

2020-12-12 11:20:55


Agencija za komunikacijska omrežja in storiteve RS (#AKOS) je pripravila Predlog strategije upravljanja z radiofrekvenčnim (v nadaljevanju RF) spektrom 12.11. 2020 in ga je dala v javno razpravo do vključno 12.12.2020. Ponovo naj bi šlo za dokument, ki naj bi bil pravna osnova za razpis za frekvence #5g, čeprav direktorica AKOS glede pravne podlage menja mnenje v skladu s temperaturo letnih časov.

 Objavljen predlog »strategije«, ki to vnovič ni, ponovno izkazuje načrtno izogibanje agencije AKOS zakonsko zahtevanemu varovanju javnega zdravja.

 2. točka 28. člena veljavnega Zakona o elektronskih komunikacijah namreč AKOS neposredno (!) nalaga: »varovanje javnega zdravja pred elektromagnetnimi sevanji«.

 Predlog »strategije«, kot objavljen dokument imenuje AKOS, na strani 36 namenja 19 vrstic teksta izogibanju kakršni koli odgovornosti agencije za zdravstvene in okoljske vidike elektromagnetnih sevanj, kar je milo rečeno nedopustno.

 Nedopustno tudi zaradi dejstva, da zainteresirana javnost že skoraj dve leti AKOS, politiko, medije in posredno širšo javnost seznanja prav z ugotovitvami neodvisne znanosti glede negativnih vplivov elektromagnetnih sevanj na zdravje in okolje.

 

Obenem opozarjamo na dejstvo, da tudi do vključno decembra 2020 AKOS še ni izvedla javne predstavitve tehnologije 5g.

 V imenu zainteresirane javnosti je vsebinsko-strokovne pripombe na predlog strategije danes oddalo Društvo za kakovost zdravja na skupaj 31 straneh.

 

Posnetek_zaslona_2020-12-12_114303.pngGregor Kos Za zdravo družbo

Odgovor ministru Koritniku na njegov nevsebinski odgovor glede konflikta interesa

2020-07-08 19:42:03

Po posredovanju Kabineta predsednika vlade je minister za javno upravo Koritnik (SMC) končno odgovoril na naš javni poziv, da v svoj svet za tehnologijo 5g ne imenuje posameznikov z jasnim konfliktom interesov. Ker je ministrov odgovor, kot po navadi, vsebinsko prazen, smo mu že poslali nov odgovor Gibanja.

Odgovor_ministra_Koritnika_konflikt_interesov-page-001.jpg

Odgovor_ministra_Koritnika_konflikt_interesov-page-002.jpg

 

Odgovor_ministru_Koritniku_na_njegov_odgovor_konflikt_interesov-page-001.jpg

 

 


Gregor Kos Za zdravo družbo

Javni poziv ministru za javno upravo, da v novi svet za tehnologijo 5g ne imenuje posameznikov, ki so v konfliktu interesov

2020-06-11 12:03:48

LJUBLJANA, 11. junij 2020 – Ne glede na jasno nasprotovanje več kot 20.000 podpisnikov peticije proti uvajanju tehnologije 5g v Sloveniji dokler niso preučeni možni učinki tehnologije na zdravje ljudi in naravo Vlada Republike Slovenije netransparentno in mimo oči javnosti nadaljuje postopke za uvajanje tehnologije. Tako je minister za javno upravo preko CNVOS pozval k imenovanju predstavnika NVO v t.i. Svet ministra za razvoj 5G tehnologije v Sloveniji.

V Gibanju za človeku prijazno tehnologijo ponovno poudarjamo nedopustnost nadaljevanja postopkov, tudi glede na dejstvo, da Vlada še ni sprejela Strategije za upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom, ki je po javnih zagotovilih direktorice AKOS Muhe nujni pravni predpogoj za nadaljevanje postopkov v zvezi z razpisom frekvenc za tehnologijo 5g. Prav tako skrb za javno zdravje AKOS-u jasno opredeljuje veljavna zakonodaja.            

Gibanje za človeku prijazno tehnologijo hkrati javno poziva ministra za javno upravo in Vlado Republike Slovenije, da v kakršen koli svet ali obliko povezovanja posameznikov, povezanem s tehnologijo 5g in elektromagnetnimi sevanji ne imenuje posameznikov, ki so kakorkoli v konfliktu interesov glede tehnologije 5g – so izvajalci konferenc in simpozijev za ponudnike 5g tehnologije in/ali storitev ali na trgu delujejo za storitve telekomunikacijske industrije. Kakršen koli svet ali drugačna oblika povezovanja brez neodvisnega strokovnjaka glede bioloških netermičnih učinkov elektromagnetnega sevanja je brezpredmeten in sam sebi - predvsem pa državljankam in državljanom - v posmeh.            

Vkolikor minister za javno upravo in/ali Vlada Republike Slovenije ne bodo upoštevali javnega poziva, bo Gibanje za človeku prijazno tehnologijo nadaljevalo z pravnimi postopki in prijavo vseh odgovornih na za to pristojne institucije.    

Gibanje za človeku prijazno tehnologijo


Gregor Kos Za zdravo družbo

Nova netransparentnost AKOS oziroma Vlade in nezakonito nadaljevanje postopkov glede uvajanja tehnologije 5g

2020-05-22 08:39:22

Objavljamo nove netransparentnosti AKOS oziroma Vlade in nezakonito nadaljevanje postopkov glede uvajanja tehnologije 5g:

LJUBLJANA, 22. maj 2020 – AKOS naj bi po navedbah uporabnastran.si »naznanil, da je skladno s strateškimi usmeritvami Ministrstva za javno upravo začenja s pripravami na javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc,…«. V Gibanju za človeku prijazno tehnologijo ugotavljamo, da Vlada na nobeni javni seji ni sprejela nobenega strateškega dokumenta, ki bi AKOS omogočal nadaljevanje postopkov, še najmanj Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki je pravna osnova za tovrstna dejanja. Strategija je bila umaknjena z dnevnega reda seje vlade 06.12.2019, umik pa je nekdanji minister Medved javno obrazložil s pojasnilom, da v strategiji AKOS ni upošteval potencialnih vplivov tehnologije 5g na zdravje. Direktorica AKOS Muha je na osnovi navedenega javno pojasnila, da AKOS potrebuje najmanj dve leti, da pripravi novo strategijo, ki jo mora uskladiti z vsemi deležniki in ponovno predložiti vladi v sprejem.             Na spletni strani uporabnastran.si navedeni podatki, ki niso razvidni iz uradnih informacij spletne strani akos.si nakazujejo, da ali AKOS nadaljuje postopke brez pravne osnove, ali pa je vlada tajno in netransparentno sprejela odločitve, ki zajemajo zdravje vseh državljank in državljanov.             V Gibanju za človeku prijazno tehnologijo obžalujemo netransparentost postopkov javnih organov in molk predsednika vlade ter pristojnega ministra za javno upravo, ki ne odgovarjajo na naše pozive in pisma z dne 26.03, 02.04. in 03.05.             Gibanje za človeku prijazno tehnologijo ima na spletni peticiji proti tehnologiji 5g na osnovi znanstvenih raziskav, ki potrjujejo vpliv elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi, zbranih preko 18.000 podpisov, združuje pa organizacije in posameznike z več kot 50.000 sledilci in podporniki. Nezakonita in protiustavna samovoljna odločitev odločevalcev je nov madež na delovanje pravne demokratičen države in terja vse obsodbe javnosti in medijev.   Gibanje za človeku prijazno tehnologijo


Gregor Kos Za zdravo družboDelite peticijo

Pomagajte tej peticiji, da doseže več podpisov.

Kako promovirati peticijo?

  • Peticijo delite na svojem Facebook zidu in v skupinah, povezanih s temo vaše peticije.
  • Stopite v stik s prijatelji
    1. Napišite sporočilo, v katerem razložite, zakaj ste podpisali to peticijo, saj ljudje pogosteje podpišejo, če razumejo, kako pomembna je tema.
    2. Kopirajte in prilepite spletni naslov peticije v svoje sporočilo.
    3. Pošljite sporočilo tako, da uporabite e-pošto, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram in LinkedIn.Plačilo oglaševanja

To peticijo bomo oglaševali 3000 osebam.

Izvedite več ...